≡ Menu

Klemastin varningar

Om du ska börja medicinera med ett läkemedel som innehåller klemastin är det förmodligen en medicin som heter Tavegyl eller Betapred du fått.

Dessa innehåller det aktiva ämnet klemastin, som är en antihistamin, och alltså används vid allergiska besvär så som klåda, hösnuva eller om du blivit biten av någon insekt.

Varning för klemastin

klemastin varningar

Se upp för klemastin vid dessa tillfällen!

Detta är egentligen ingen medicin som ses som särskilt ”farlig”, men det finns några tillfällen då du ska se upp med att använda medicinen utan att först rådfråga din läkare.

Om du är allergisk mot klemastin eller någonting annat som ingår i din medicin ska du naturligtvis inte ta den alls. Vet du att du är överkänslig mot något ämne, ska du läsa noga på förpackningen eller bipacksedeln vad din medicin innehåller. Innehållet varierar beroende på om du fått medicinen som tabletter, eller om du fått den orala lösningen. I tabletterna ingår till exempel laktos. Om du inte tål laktos kan du kanske istället få den orala lösningen, men det förutsätter förstås att din läkare vet att du är känslig mot laktos.

Det är alltid bra om du talar om för din läkare om du är allergisk mot något som kan ingå, eftersom medicinen då kan skrivas ut efter ditt behov, och i den form du kan ta den.

Se upp!

Utöver allergi, då du inte ska ta medicinen, finns det också några sjukdomstillstånd som din läkare måste få vetskap om, eftersom du då ska vara mycket försiktig med denna medicin.

Det är om du lider av:

  • prostataförstoring
  • blåshalshinder (alltså om du har något hinder i urinblåsans hals som gör att du har svårt att tömma blåsan)
  • hinder i nedre magmunnen eller i tolvfingertarmen
  • muskelsjukdomen myastenia gravis
  • Känner du igen dig i något av ovanstående tillstånd får du inte ta medicinen utan att du först rådgjort med din läkare.

Varning för alkohol!

När du tar en medicin som har det verksamma ämnet klemastin ska du undvika att dricka alkohol under behandlingstiden.

Alkohol kan i många fall påverka effekten av olika läkemedel, och då det handlar om klemastin förstärker alkohol läkemedlets effekt. Detta är naturligtvis inte bra, eftersom din läkare skriver ut medicinen i en dosering som är anpassad efter just dig och dina besvär. Om då läkemedlet får en annan effekt än läkaren förutsett får du inte den rätta effekten av din medicin.

Din risk att drabbas av biverkningar av medicinen ökar också om du dricker alkohol, vilket naturligtvis är ytterligare en anledning till att du inte ska använda alkohol under din behandling.

Se upp med bilkörning!

Ytterligare en varning kan utfärdas i samband med att du ska ta läkemedel baserat på klemastin.

Detta gäller om du kör bil, eller om du i ditt arbete kanske handskas med maskiner som kräver att du är koncentrerad och skärpt. Klemastin kan påverka dig så du blir trött eller dåsig, och då påverkas också din förmåga att koncentrera dig. Detta gör att du kanske inte är en så lämplig bilförare, och gör att det kanske inte är lämpligt att du sköter den där maskinen. Detta är dock inget som andra avgör åt dig. Du kan naturligtvis få råd, men ytterst är det du själv som har ansvaret att avgöra om det är lämpligt eller inte att du kör bil eller hanterar känsliga maskiner.

Känner du dig inte det minsta påverkad av din medicin behöver du inte fundera, men om du känner dig trött eller dåsig är det läge att verkligen känna efter hur du påverkas, och om du känner att du kan hålla koncentrationen på topp. I annat fall bör du nog låta bilen stå så länge.

Tröttheten brukar du bara känna i början av en behandling, så det kanske räcker om du låter bli att sätta dig bakom ratten de första dagarna av din behandling.

Andra läkemedel kan påverka

En liten varning också om du äter andra mediciner.

Det finns inga speciella varningar utfärdade om specifika läkemedel, men om du äter andra mediciner samtidigt, ska du alltid berätta detta för din läkare. Det kan hända att din dosering behöver ändras om något av de läkemedel du tar påverkar effekten av klemastin.