≡ Menu

Tavegyl oral lösning

Är du allergiker har du kanske stött på medicinen Tavegyl.

Det är en vanlig allergimedicin, en så kallad antihistamin, som bland annat har en bra effekt mot klåda. Medicinen finns både som tabletter och som oral lösning. Har du ett mindre barn, som behöver denna medicin har du troligen fått den orala lösningen av just denna anledning, men du kan också ha fått den själv.

Den ges inte enbart till små barn.

Vad är Tavegyl oral lösning?

Har du fått denna medicin har du fått en flaska som innehåller 200 milliliter lösning.

Lösningen innehåller i sin tur 50 mikrogram av det aktiva ämnet klemastin per milliliter lösning.

Lösningen har en smak av citron och persika, vilket gör att det kan vara lättare att ta den. Särskilt om du ska ge medicinen till ett barn, kan det vara bra att den har en god smak, så att inte barnet spottar ut.

Medicinen är receptbelagd, vilket betyder att du måste få den utskriven av en läkare. Du kan alltså inte gå till apoteket och köpa den för att behandla dig själv.

Dosering av den orala lösningen

Eftersom detta är en medicin som du får på recept får du också med den dosering som din läkare anser är den bästa för dig.

Denna ska du naturligtvis följa för att du ska få bästa möjliga effekt av din medicin.

Den vanligaste doseringen om du är vuxen är 15-20 ml två gånger om dagen morgon och kväll, men din dos kan avvika från detta om din doktor tycker att du behöver en annan dos, så läs alltid på medföljande lapp.

Du ska helst ta din medicin innan du äter, eftersom den då ger den bästa effekten.

Om du ska ge medicinen till barn mellan 6 och 12 år är den vanligaste dosen 15 ml två gånger dagligen och mindre barn brukar man ge 5-10 ml. Men, naturligtvis gäller ordinerande läkares ord också när det gäller ditt barn.

Om du eller ditt barn råkar få i er för mycket av läkemedlet ska du ringa ditt sjukhus, din läkare eller Giftinformationscentralen, så att de kan bedöma om det är farligt och aå att du kan få råd om vad du ska göra.

Biverkningar och annat du ska tänka på

Som alla mediciner finns det också risk att du får biverkningar då du använder Tavegyl orala lösning. Biverkningarna är de samma som om du tar medicinen i tablettform.

De vanligaste är att du kan känna dig trött och dåsig.

Dessa biverkningar brukar vara värst i början av behandlingen, så även om du drabbas kan du kanske hoppas på att det blir bättre längre fram. Något som du bör tänka på är att detta kan påverka dig som bilförare. Känner du dig mycket trött kan det kanske vara bra att låta bli att köra under den tiden. Du har själv ansvaret för att bedöma om du ska köra bil eller ej.

Andra biverkningar förekommer inte lika ofta, men det kan ändå vara bra för dig att känna till dem, så att du kan avgöra om eventuella symptom kommer från din medicin eller inte. Du kan läsa om biverkningarna på den speciella sidan Tavegyl – biverkningar.

Du bör inte använda alkohol då du behandlas med Tavegyl, oavsett om du får medicinen i tablettform eller som oral lösning. Alkohol förstärker medicinens verkan och gör att risken att du drabbas av biverkningar ökar. Du kan också bli ännu mer trött och dåsig om du tar alkohol i samband med medicineringen.

Som alltid då du får en ny medicin bör du tala om för din läkare, eller om du glömt det, tala om för apotekspersonalen då du hämtar din medicin, om du äter andra läkemedel. Det gäller också om du äter receptfria läkemedel.

Det kan hända att din dosering behöver ändras om du tar någon annan medicin som kan påverka, eller påverkas av Tavegyl.