≡ Menu

Innan du tar Tavegyl

Att tänka på innan du tar Tavegyl.

Att börja äta en medicin du inte använt tidigare kan kännas lite olustigt.

Du vet att alla läkemedel påverkar din kropp på ett eller annat sätt, men du vet inte vad som händer. För att kunna känna dig tryggare, och lugnt kunna påbörja den behandling din doktor har ordinerat, är det bra om du kan ta reda på så mycket som möjligt om just den medicin du ska börja ta.

Här kan du få information om vad du behöver tänka på innan du tar Tavegyl.

Vad är Tavegyl?

Detta är ett läkemedel som du troligen har fått mot dina allergiska besvär.

Den ingår i en grupp läkemedel som kallas antihistaminer. När du kommer i kontakt med något ämne du är allergisk mot, frigörs en mängd histaminer i din kropp, och det är dessa som är boven i dramat, då det gäller de besvär du kan drabbas av. Det är histaminerna som ger dig rinnande näsa, röda ögon eller kliande utslag.

Om du då tar en medicin som Tavegyl, kommer denna att blockera effekten av histaminerna och dina besvär minskar. Denna medicin är också bra på att stilla klåda, och är alltså speciellt lämplig om du har nässelutslag eller andra kliande utslag.

Ta inte Tavegyl!

Om du vet att du är överkänslig mot klemastin, som det verksamma ämnet i denna medicin heter, ska du inte ta medicinen alls.

Då ska du istället kontakta din läkare för att få ett annat läkemedel mot dina besvär. Du bör också titta på förpackningen för att ta reda på vilka övriga ingredienser som finns i den medicin du fått, och se efter att det inte är något du är allergisk mot. Har du fått tabletter, så innehåller dessa exempelvis laktos, så om du är laktosintolerant är det kanske bättre för dig att be om medicinen i form av oral lösning.

Var försiktig!

Din medicin är alltså främst avsedd att användas vid allergiska besvär, men den kan också ha sådana effekter på din kropp att andra sjukdomar kan spela roll.

Sjukdomar som inte har med din allergi att göra.

Om du lider av:

  • blåshalshinder
  • prostataförstoring
  • hinder i tolvfingertarmen eller nedre magmunnen
  • myastenia gravis (svår muskelsvaghet)

ska du inte ta medicinen utan att först rådgöra med din läkare.

Känner du igen dig i någon av ovanstående sjukdomstillstånd, är det av yttersta vikt att den läkare som skrivit ut din Tavegyl får reda på det innan du startar din behandling eftersom man måste vara mycket försiktig med läkemedlet i dessa fall.

Ingen alkohol!

Ingen alkohol i samband med behandling med Tavegyl! Om du dricker alkohol samtidigt som du behandlas med detta läkemedel, kommer alkoholen att förstärka medicinens effekt och du löper också en större risk att råka ut för biverkningar. Alkohol gör dig också extra trött av medicinen och försämrar din koncentrationsförmåga.

Är du gravid?

Om du är gravid ska du alltid prata med din läkare innan du börjar ta ett nytt läkemedel.

Det gäller också när du tänker ta Tavegyl. Det finns inga påvisade risker med missbildningar eller liknande, men du ska ändå berätta för din läkare att du väntar barn så att läkaren kan göra en bedömning.

Samma sak gäller om du ammar ditt barn. Man vet att Tavegyl överförs i modersmjölken, men det behöver inte påverka ditt barn. Låt doktorn avgöra om du bör använda medicinen eller ej. Detta gäller i alla fall om det inte är en ytterst tillfällig användning av medlet. Tar du den bara någon dag kan du göra det utan att oroa dig.

Om du kör bil

Tavegyl är en medicin som kan göra att du känner dig trött och dåsig, och om du känner av det bör du fundera på om du verkligen ska sätta dig bakom ratten. Din koncentrationsförmåga är då troligen inte på topp, och du är inte en speciellt lämplig bilförare.

Tröttheten och dåsigheten brukar vara något du bara känner av i början av behandlingen, så det betyder inte att du måste låta bilen stå under hela din behandlingstid. Eftersom det är dit eget ansvar att avgöra om du är en lämplig bilförare, bör du alltså känna efter lite extra innan du kör, i synnerhet om du blir trött eller dåsig av din medicin.