≡ Menu

Tavegyl injektionsvätska

Tavegyl är, som du kanske vet, en medicin som du kan få om du lider av någon allergi.

Det är en antihistamin som blockerar de histaminer som bildas i din kropp då du kommer i kontakt med ett ämne du är allergisk emot. I och med att histaminerna blir blockerade lindras dina besvär.

Tavegyl är en mycket bra medicin om du får hudutslag, som nässelutslag eller annan klåda, då den är klådstillande.

Olika former av Tavegyl

Detta läkemedel finns i tre former.

Vanligast är att du får den utskriven som tabletter eller som en oral lösning. Lösningen brukar oftast ges om det är ett mindre barn som ska behandlas, eftersom det är lättare att ge barnet en flytande medicin än tabletter. Men, du kan också få lösningen om du är vuxen. Utöver dessa former finns även läkemedlet som injektionsvätska, som du då alltså får som en spruta.

Vad är Tavegyl injektionsvätska?

Detta är en vätska som finns i ampuller om 2 ml.

En milliliter vätska innehåller motsvarande 1 mg klemastin. Det är en klar och färglös lösning som du alltså måste få med en spruta.

När får du Tavegyl med spruta?

Det finns lite olika tillfällen då du kan få din medicin i spruta.

Du får den då intramuskulärt eller intravenöst, det vill säga att lösningen kan sprutas in i en muskel eller direkt i blodet. Får du det direkt i blodet, intravenöst, verkar det snabbare.

Om du kommer till din doktor med en svårare allergisk reaktion kan du få en spruta, för att så snabbt som möjligt få effekt av läkemedlet. Då är det troligt att du får större doser än vanligt, och då kommer du att löpa större risk att drabbas av den trötthet som är en biverkning av medicinen, än om du fått medicinen i tablettform.

Det är dock inte bara vid akut svårare allergi du kan få injektionsvätska. Det finns också en del ”vanligare” tillstånd, där din läkare kan välja att ge en spruta, som till exempel då du:

  • drabbas av nässelfeber
  • har besvär av hösnuva
  • har kliande eksem, som har allergisk orsak
  • om du fått insektsbett

Tavegyl injektionsvätska i förebyggande syfte

Du kan också få denna medicin med spruta om du ska genomgå en röntgenundersökning, där ett parenteralt röntgenkontrastmedel ska användas, och din läkare har anledning att misstänka att du kan reagera allergiskt på detta medel.

Kanske det tidigare gjorts ett test som visat att du är allergisk. Då kan din läkare ge dig en spruta med Tavegyl injektionsvätska i förebyggande syfte, så att du inte ska få en allergisk reaktion vid röntgen. Du får då denna spruta cirka tre minuter innan kontrastvätskan ska sprutas in, så det är alltså ingenting du behöver fundera på i förväg.

Det sköts samtidigt som du genomgår de allmänna förberedelserna för röntgenundersökningen.

Så ges sprutan

Om du ska få medlet intravenöst, alltså direkt i blodet, ska den som ger dig sprutan spruta in medlet mycket långsamt.

Injektionstiden, alltså den tid det tar innan allt medel sprutats in, ska vara två till tre minuter, och det ska vårdgivaren kontrollera noga. Om du inte tycker att det tar så lång tid behöver inte sjuksköterskan (eller den som ger dig sprutan) ha gjort något fel. Det kan också vara så att hon/ han har spätt ut injektionsvätskan med fysiologisk koksaltlösning eller en glukoslösning, vilket är ett möjligt alternativ till den långa injektionstiden.

Du behöver alltså inte protestera om det inte tar flera minuter att få sprutan, det kan vara helt i sin ordning.

Se upp

När du får Tavegyl injektionsvätska gäller samma restriktioner och försiktighetsåtgärder, som då du tar detta läkemedel i tablettform eller som oral lösning.

Du bör inte använda alkohol under behandlingstiden. Alkohol förstärker medicinens verkan, och ökar därför också risken att drabbas av biverkningar. Du kan också bli tröttare av medicinen om du dricker alkohol.

Om du lider av prostataförstoring, blåshalshinder eller myastenia gravis (en allvarlig muskelsvaghet) måste du tala om detta för din läkare innan han ger dig sprutan.