≡ Menu

Tavegyl dosering

Frågan när och hur mycket du ska ta av en medicin brukar vara mycket vanlig.

Svaret, i synnerhet då det handlar om receptbelagda mediciner, är alltid det samma.

Lyssna på din läkare! Följ den ordination som denne gett, och som också står på din läkemedelsförpackning.

Din doktor vet

Medicinering i allmänhet är något som görs efter att läkaren undersökt dig, och på så sätt fastställt hur mycket av ett läkemedel just du behöver för att få hjälp mot dina specifika besvär.

Du kan alltså inte lyssna på en vän som fått samma medicin, och utgå från den dosen. Ni kanske inte har exakt samma besvär, inte samma svårighet på besvären, ni kanske inte är lika gamla, väger lika, och kanske är inte heller ert allmäntillstånd det samma. Detta är nämligen sådana saker som kan påverka hur mycket du behöver av en medicin.

Detta är ju inte så lätt för dig, som lekman, att hålla reda på, därför är det mycket klokt att lämna alla dessa beslut till den som kan – din doktor.

Följer du de professionella råden får du den bästa möjliga effekten av medicinen, och minskar också risken att drabbas av biverkningar.

Vanligaste doseringen

Även om du självklart helt och hållet ska följa din läkares ordination, kan det kanske vara bra att känna till den vanligaste doseringen av denna medicin.

Doseringen beror på vilken sort du fått av läkemedlet. Du kan ha fått tabletter, men det är också möjligt att du fått en oral lösning utskriven.

Om du fått tabletter och är vuxen brukar du ordineras att ta en tablett ( 1 mg) två gånger om dagen, morgon och kväll. Du ska helst ta tabletten före måltid för att få önskad effekt.

Behöver du mer medicin kan den dosen faktiskt utökas så mycket att du hamnar på sex tabletter per dygn, som du då ska se till att fördela jämnt över dygnet. Då kan du få ta en tablett var tredje eller fjärde timme, beroende på hur hög dos du får.

För barn ser doseringen lite annorlunda ut.

Ger du medicinen till barn mellan 6 och 12 år brukar det oftast vara ½ – 1 tablett morgon och kväll. Ska du ge den till mindre barn är det förmodligen den orala lösningen du använder och då ska du ge:

  • barn 1 – 3 år 5-10 ml två gånger om dagen
  • barn 3 – 6 år 10 ml två gånger dagligen
  • barn 6 – 12 år 15 ml två gånger om dagen
  • vuxen 15 – 20 ml två gånger dagligen

Samtliga gånger ska du ta eller ge doserna morgon och kväll och före måltid. Allt detta för att få maximal effekt av din medicin.

Det bör också sägas att då du får medicinen till ett mindre barn, utgår din läkare också från barnets kroppsvikt då han sätter dosen för barnet. 0,05 mg / kg kroppsvikt och dygn är den dos doktorn går efter. Detta kan vara bra att veta, om du kanske funderar över varför ditt barn får en dos, och din väns barn en annan, för ungefär samma problem.

Glöm heller inte – detta är bara en uppgift om den vanligast förekommande doseringen. Har din läkare angett en annan dosering är det självklart den du ska följa.

Om du tagit för mycket

Om du av misstag har fått i dig mer medicin än den dagliga dosen, eller om du misstänker att ett barn fått i sig medicinen av misstag till exempel, ska du ringa Giftinformationscentralen eller din läkare eller din vårdcentral, så att de kan bedöma risken och ge dig råd om hur du ska agera.

Biverkningar och dosering

De biverkningar detta läkemedel kan ge kan du läsa om på annan sida.

Det kan dock vara bra att veta att det kan finnas ett samband mellan din dos och risken för biverkningar. Om du, till exempel, får medicinen i sprutform, om du kommer till doktorn med en allvarlig allergisk reaktion, är det troligt att du får en högre dos än du skulle ha fått om du hade tagit medicinen som oral lösning eller som tablett.

Då löper du också en högre risk att drabbas av trötthet, som är en av de vanligaste biverkningarna av detta läkemedel.