≡ Menu

Tavegyl biverkningar

Här läser du om Tavegyl biverkningar.

Funderingar kring vilka biverkningar du kan drabbas av har du antagligen alltid då du får någon ny medicin utskriven. En del mediciner vet du antagligen har svårare biverkningar, medan du kanske har mindre koll på andra.

Lider du av allergiska besvär och har fått Tavegyl i någon form utskriven kan du naturligtvis också drabbas av biverkningar. Denna medicin är inte känd för att ge svårare biverkningar men det kan ändå vara bra för dig att känna till vad som eventuellt kan vänta dig under den tid du behandlas med denna medicin.

Se upp!

Även om det inte direkt handlar om det vi vanligen kallar biverkningar, kan det ändå vara av vikt att veta att du ska vara vaksam om du lider av allergi mot något av de medel som ingår i din medicin.

Om du är överkänslig mot ämnen som kan förekomma i läkemedel är du förmodligen redan medveten om vikten av att ta reda på vad som ingår i den medicin du får utskriven. Det kan dock ändå inte påpekas nog mycket.

Då det gäller Tavegyl, beror det lite på vilken form av läkemedlet du fått. Har du tabletter innehåller dessa bland annat laktos, vilket är en sockerart som många faktiskt är överkänsliga emot. Om din läkare vet att du är laktosintolerant har du kanske istället fått medicinen i form av oral lösning, som inte innehåller laktos, men en del andra ämnen som du får hålla koll på.

Oftast förekommande Tavegyl biverkningar

Tavegyl biverkningar

Trötthet är en vanligaste biverkningen av Tavegyl – långt ifrån alla drabbas.

Om vi då ser på de egentliga biverkningarna som kan följa med din användning av Tavegyl, så är det som oftast visar sig trötthet och dåsighet.

Detta är symptom som oftast visar sig i början av din behandling och som sedan klingar av.

Tröttheten är den vanligaste biverkningen och det som du antagligen hört talas om. Trots att det är den vanligaste biverkningen är det ändå inte alla som drabbas av detta. Man brukar räkna med att det är fler än en av hundra användare som känner av det, och då är det alltså runt nittio av hundra som inte blir trötta eller dåsiga av medicinen. Även om det är en vanlig biverkning, är det alltså bara en minoritet av de som tar denna medicin som känner av symptomen. Något som dock är viktigt att du tänker på är att denna trötthet kan påverka din lämplighet som bilförare. Det påverkar också andra aktiviteter som kräver stor koncentrationsförmåga, som om du till exempel ska hantera maskiner eller liknande i ditt jobb.

Du får alltså noga känna efter om du tycker att du har full koncentrationsförmåga, innan du sätter dig bakom ratten, eftersom det är ditt eget ansvar att avgöra om du ska köra bil eller ej.

Andra biverkningar

Det finns också biverkningar som det är mindre sannolikt att du drabbas av, eftersom de bara brukar märkas hos färre än en procent av de som använder Tavegyl. De hör ändå inte till de mest sällsynta, så visst finns det en risk att du känner av något av följande:

  • illamående
  • lätt huvudvärk
  • yrsel

Inte allt för skrämmande biverkningar, om du jämför med vad du kan drabbas av när du använder en del andra läkemedel.

Det finns också en risk att du drabbas av muntorrhet.

Detta brukar oftast dyka upp då du behandlas under en längre tid, men för att förebygga hål i tänderna kan du se till att borsta tänderna med fluortandkräm två gånger om dagen. Torr mun ökar risken för karies, och det är ju relativt lätt att motverka detta genom en noggrann munhygien. Detta är något som din läkare antagligen berättat för dig.

Sällsynta biverkningar av Tavegyl

Några oönskade effekter av din medicin finns det, som förekommer i sällsynta fall, men eftersom de rapporterats bör du känna till dem.

De är så sällsynta att de rapporterats drabba färre än en av tusen personer som använt Tavegyl.

Dessa sällsynta biverkningar är:

  • uppjagat tillstånd (drabbar oftast barn)
  • förstoppning
  • magsmärtor

Om du skulle känna av några biverkningar som inte finns upptagna här, eller om de besvär du eventuellt får av din medicin förvärras istället för att lindras, bör du ta kontakt med din läkare eller med personalen på ditt apotek. Du kan också rapportera okända biverkningar till läkemedelsverket. Det finns t o m en speciell tjänst på deras hemsida för att enkelt kunna göra en sådan rapportering.

Slut om tavegyl biverkningar, klicka här och läs mer om tavegyl.