≡ Menu

Tavegyl och barn

Tavegyl är en medicin som du eller ditt barn kan få som hjälp mot allergiska besvär.

Har ditt barn till exempel allergisk snuva eller nässelutslag kan detta vara den medicin som hjälper bäst.

Så fungerar Tavegyl för ditt barn

Den har en klådstillande effekt och är därför särskilt lämplig om ditt barn har kliande hudutslag eller nässelutslag.

Det händer också att läkare skriver ut Tavegyl till ganska små barn vid vattkoppor. Om ditt barn har vattkoppor och stora problem med klådan kan det alltså hända att du får Tavegyl utskrivet, just för att lindra barnets klåda. Det hjälper ju inte mot själva sjukdomen, men kan lindra klådan.

Egentligen är dock detta läkemedel till för att lindra besvär vid allergier.

Det är en så kallad antihistamin.

Det ämne som egentligen ”gör jobbet” är klemastin, som är det verksamma ämnet i medicinen. Detta blockerar de effekter som histaminer ger. När ditt barn kommer i kontakt med ett ämne han eller hon är allergisk emot, frigörs en massa histaminer i kroppen på ditt barn. Dessa histaminer är det som ger de allergiska besvären, såsom rinnsnuva, nästäppa, kliande ögon, nässelutslag eller andra besvär. Om du då ger barnet en medicin ur gruppen antihistaminer, ser dessa till att effekterna av histaminet blockeras och ditt barns besvär lindras på så sätt.

Dosering för (Tavegyl barn)

När du får Tavegyl till ditt barn får du också med information om den dosering som gäller för just ditt barn.

Detta är en medicin som du måste ha recept från din läkare för att få köpa, och då finns också alltid en doseringsanvisning från din läkare angiven på förpackningen. Det är viktigt att du följer denna anvisning då du ger medicinen till ditt barn, eftersom du bara kan vara säker på att få ut den bästa effekten av medicinen om du gör som läkaren sagt. Det är då också minsta risken för att ditt barn ska få några biverkningar av medicinen.

Tabletter eller oral lösning

Ditt barn kan få Tavegyl i olika form.

Doktorn kan skriva ut tabletter, men är ditt barn ganska litet är det troligare att ni får medlet utskrivet i form av en oral lösning. Om barnet har allvarliga besvär av sin allergi då du kommer till doktorn, kan denne också ge en spruta med Tavegyl. Då det gäller spruta behöver ju dock inte du fundera på dosering eller annat, eftersom detta då sköts på vårdcentralen medan du är där.

Vanliga doser för barn

Som sagt är det barnets läkare som avgör vilken dos just ditt barn behöver.

Detta gör han efter en undersökning, och tar då hänsyn till barnets ålder, vikt och vilka besvär ditt barn har. Vid vissa besvär kan barnet kanske behöva en högre dos än vid andra, men den vanligaste doseringen kan du hitta här.

Om ditt barn är mellan 6 och 12 år är en vanlig dos en tablett, eller 15 ml oral lösning två gånger om dagen.

Medicinen ska tas morgon och kväll.

Om ditt barn är yngre, får det medicinen i form av oral lösning, och då kan du se följande doser som de vanligast (men fortfarande gäller läkarens föreskrifter!):

Barn mellan 3 och 6 år brukar få 10 ml morgon och kväll

och barn mellan 1 och 3 år får vanligen en dos om 5 – 10 ml morgon och kväll

Det finns inga doser angivna för barn som är yngre än ett år, men det kan hända att din läkare skriver ut medlet även om ditt barn är yngre om han anser att det verkligen behövs.

Om ditt barn är äldre än 12 år gäller oftast samma dosering som du som vuxen tar, det vill säga en tablett eller 15-20 ml lösning morgon och kväll.

Biverkningar hos barn

De biverkningar som gäller i allmänhet för Tavegyl gäller även då det är ditt barn som tar medicinen.

Det vanligaste är att barnet kan bli trött eller dåsigt. Dessa besvär brukar försvinna efter några dagar. En annan biverkning som främst drabbar barn är att barnet kan bli uppjagat. Detta är dock en mycket sällsynt biverkning, det är färre än en av tusen av de som tar Tavegyl som drabbas.

Av de få som känner av denna biverkning är dock flertalet barn.