≡ Menu

Tavegyl

Har din läkare skrivit ut Tavegyl till dig eller din son eller dotter?

Då har du förmodligen problem med allergi som du behöver hjälp att få bukt med.

Tavegyl är nämligen en så kallad antihistamin, vilket innebär att den motverkar det histamin som ger allergiska symptom när du kommer i kontakt med någonting som du är överkänslig mot.

Den här medicinen lindrar vid insektsbett och klåda, och hjälper även mot exempelvis hösnuva och allergiska svullnader.

Tänk på det här innan din behandling påbörjas

Tavegyl tablettSom alltid när det gäller medicinering gäller det att du tar det säkra före det osäkra.

Du måste ta reda på vilka ämnen som finns i medicinen för att kunna veta med säkerhet att du inte är allergisk mot medicinen.

Det verksamma ämnet som finns i Tavegyl heter klemastin, och du ska naturligtvis undvika Tavegyl om du är allergisk mot klemastin. Det finns dock även andra ämnen i medicinen, vilket gör det viktigt att läsa bipacksedeln.

Om du har förstorad prostata eller om du lider av hinder i nedre magmunnen så bör du be din läkare om råd angående medicineringen. Det är mycket möjligt att du kan ta Tavegyl trots detta, men det är bättre att fråga för att vara på den säkra sidan. Det finns även andra tillstånd som gör det lämpligt med en diskussion före medicinering, och mer om detta finns att läsa här.

Kan jag ge mitt barn Tavegyl?

Som förälder är du förstås mån om att hjälpa ditt barn på bästa sätt, och detta innebär förstås även att du vill ge ditt barn den mest effektiva medicinen utan att riskera att utsätta din son eller dotter för fara. Tavegyl är ett läkemedel som kan användas även av barn, även om man då ger lägre dos än vad man vanligtvis gör till en vuxen användare.

Mer om vad du bör tänka på när medicinen ska ges till ett barn kan du läsa här: Tavegyl till barn.

Vilken dos är lämplig?

När du ska börja med ett nytt läkemedel finns det troligtvis en hel del frågor som du vill ha svar på, och en av de kanske allra viktigaste frågorna är vilken dos du ska ta.

Här kan det förstås variera beroende på vad just din läkare har rekommenderat, men vanligtvis brukar vuxna patienter ta 1 tablett på morgonen och 1 tablett på kvällen. Barn brukar få en mindre dos, beroende på ålder. De minsta barnen, upp till 3 år, brukar ges medicinen i form av en oral lösning, och dosen brukar då ligga på 5-10 ml två gånger per dygn. För äldre barn gäller en något högre dos. Mer om dosering kan du finna här.

Tavegyl i 3 olika former

Tavegyl finns i tre olika former, nämligen som tablett, där styrkan på varje tablett ligger på 1 mg, som oral lösning, vilket främst brukar användas till barn, samt som injektionsvätska, vilket dock inte brukar tas på egen hand i hemmet, utan främst ges på sjukhus eller hälsocentral.

Mer om de olika formerna av läkemedlet kan du läsa på respektive sida.

Vanliga och ovanliga biverkningar

Något som du troligtvis vill veta när du påbörjar en ny medicinering är vilka biverkningar medicinen kan ge.

Tavegyl kan ge ett flertal olika biverkningar, men det finns även många användare som klarar sig helt utan biverkningar, något som gör att du inte bör oroa dig i onödan.

De biverkningar som är vanligast när det gäller detta läkemedel är trötthet, vilket främst förekommer när du nyligen påbörjat din behandling. Detta brukar avta med tiden. Yrsel och illamående förekommer också men är inte lika vanliga. De hör till de biverkningar som betraktas som mindre vanliga, vilket innebär att mindre än 1 av 100 användare drabbas av detta.

Barn som behandlas med Tavegyl kan hamna i ett uppjagat tillstånd, vilket är en förekommande biverkning. Detta är dock sällsynt. Även förstoppning och magsmärtor förekommer, även om det inte förekommer i stor utsträckning.

Mer om biverkningar, hur du hanterar dessa och vad du bör tänka på för att minska risken att drabbas kan du läsa här: Tavegyl biverkningar.

För att minska risken för biverkningar bör du undvika att kombinera läkemedlet med alkohol. En annan anledning till att undvika denna kombination är att din reaktionsförmåga blir klart sämre om du dricker alkohol när du tagit Tavegyl.