≡ Menu

Klemastin biverkningar

Om klemastin biverkningar.

Antagligen vet du redan att du kan få biverkningar då du tar någon form av medicin. Det finns nog ingen medicin som helt saknar risk för några biverkningar, men det finns de som ger mindre eller större risker, och läkemedel med bara lättare biverkningar och de som kan ge svårare biverkningar.

Förhoppningsvis vet du i så fall också att det inte är alla som tar en viss medicin som får dessa oönskade effekter. Några kan få de allra vanligaste biverkningarna, ett litet fåtal de mer sällsynta, medan de flesta ändå tar sin medicin utan att känna av några biverkningar alls.

Detta betyder att även om det är bra att du får reda på vad som eventuellt kan drabba dig, ska du inte låta dig skrämmas så att du kanske blir tveksam till att ta den medicin som din läkare skrivit ut.

Det är ju också så att din doktor vet exakt vilka biverkningar du kan få, och han eller hon väger riskerna mot de fördelar din medicin ger.

Olika läkemedel med klemastin

När det handlar om biverkningar av klemastin bör du veta att det är inte medicinen i sig som heter klemastin, utan detta är den verksamma substansen i flera olika läkemedel med ungefär samma användningsområde.

Dessa mediciner heter Tavegyl och Tavegil, och görs av olika tillverkare, och har därför olika ”efternamn”. Det är alltså om du tar en medicin med något av dessa namn som du behöver veta vilka biverkningar du kan få av klemastin.

Vanliga klemastin biverkningar

De vanligaste biverkningarna då du tar läkemedel med klemastin är att du kan bli trött och dåsig.

Detta är en ganska vanlig biverkning som brukar drabba mer än en av hundra personer som tar medicinen. Eftersom det är en ganska vanlig biverkning är det inte osannolikt att du kommer att känna dig trött, men detta är något du i så fall kommer att ha mest besvär med i början av behandlingen. Det brukar gå över efter ett tag. Även om detta ses som en vanlig biverkning och drabbar mer än en procent av användarna kan du ju själv se ungefär hur stor del som inte drabbas.

Om du känner av denna trötthet kan den påverka din lämplighet som bilförare, eller om du ska sköta någon maskin som kräver att du är skärpt och koncentrerad. Det ligger helt på ditt eget ansvar att avgöra om du kan köra eller sköta maskiner, så du får helt enkelt känna efter hur mycket du påverkas av medicinen.

Mindre vanliga

Ännu färre än ovan, mindre än en av hundra, kan råka ut för några andra biverkningar:

  • lätt huvudvärk
  • yrsel
  • illamående

Om du genomgår en längre tids behandling med klemastin kan du också råka ut för muntorrhet. Eftersom detta kan göra att du lättare får karies är det viktigt att vara lite extra noga med tandborstningen. Använd tandkräm med fluor, och borsta tänderna noga två gånger om dagen för att försöka undvika att få hål i tänderna.

Sällsynta biverkningar

Som hos de flesta mediciner finns det också några biverkningar, som rapporteras då och då, men som är tämligen sällsynta.

De drabbar mindre än en av tusen användare, alltså färre än en promille, så din risk bör inte vara alltför stor. Men, visst kan du råka vara en av de väldigt få. Om det skulle vara så är det dessa tre tillstånd du kan råka ut för:

  • du kan få ont i magen
  • du kan få förstoppning
  • du kan hamna i ett uppjagat tillstånd, men detta är något som främst drabbar dig om du är ett barn.

Inga allvarliga biverkningar

Som du kan se av ovanstående är det inte några av de biverkningar du kan råka ut för, inte ens de mest sällsynta, som är särskilt allvarliga.

Många andra läkemedel kan visa upp en mycket längre och otäckare lista av biverkningar. Om du har fått ett läkemedel med klemastin behöver du alltså inte oroa dig speciellt mycket över de biverkningar du kan få. Detta kan ju kännas tryggt. Att veta vad du kan drabbas av, och dessutom veta att det inte är så farligt även om du skulle råka känna av någon av de möjliga biverkningarna.

Framför allt är det alltid lugnare att veta, än att gå och fundera över vad som kan hända när du tar en medicin. Slut om klemastin biverkningar.