≡ Menu

Betapred och varningar

Betapred är en medicin i den grupp vi i dagligt tal kallar kortison.

Det vetenskapliga namnet är egentingen glukokortikoider, men vi säger i fortsättningen kortison, som är ett namn du troligen känner till sen förr.

Denna medicin kan du ha fått av en rad olika anledningar, eftersom det är ett läkemedel som används vid många olika typer av sjukdomar, där den ska dämpa inflammationer och påverka ditt immunförsvar.

Den vanligaste orsaken till att du får denna medicin är att du under en kortare tid ska behandlas för att lindra dina besvär vid exempelvis astma, olika allergiska tillstånd, eller svårare insektsbett.

En varning då du använder Betapred!

Om du under din behandling får feber, eller om du har andra tecken på att du kan ha drabbats av någon infektion, ska du inte vänta med att söka läkare!

Betapred kan nämligen, precis som andra kortisonpreparat, maskera dina symptom på infektioner så att du inte upptäcker dem förrän infektionen fått riktigt fäste.

Fler varningar!

Naturligtvis finns också en varning om du lider av någon födoämnesallergi, eller om du kanske rent av är allergisk mot betametason, som är det verksamma ämnet i denna medicin.

Du ska i så fall läsa på förpackningen vad din medicin innehåller, och om du känner igen något av innehållet som något du inte tål, ska du tala med din doktor innan du tar medicinen.

Bland annat innehåller Betapred ett konserveringsmedel, E211, som om du är allergisk mot det kan ge dig allergiska reaktioner som kramp i luftrören eller hudutslag.

Tar du medicinen och får sådana symptom ska du genast kontakta läkare!

Tala med din läkare!

Som med så många andra läkemedel finns det också en del sjukdomstillstånd som kan göra att det inte är så lämpligt att du tar detta medel.

Om du känner igen dig i något av nedanstående, måste du berätta detta för din läkare och rådgöra med honom innan du tar någon medicin.

Om du har något eller några av följande besvär:

 • diabetes
 • tuberkulos
 • benskörhet
 • hjärtbesvär
 • högt blodtryck
 • psykiska sjukdomar
 • vissa virusinfektioner (som t ex vattkoppor)
 • andra infektioner
 • om du nyligen genomgått en tarmoperation

Då ska du alltså tala med din doktor innan du påbörjar behandling med Betapred.

Om du behöver vaccineras, ska du också alltid tala om för den som ska ge vaccinationen att du använder Betapred.

Detta kan vara nödvändigt att veta eftersom Betapred ju påverkar ditt immunförsvar.

Är du gravid eller ammar?

Om du är gravid och behöver behandlas med Betapred ska du alltid rådgöra med läkare innan behandlingen börjar.

Det finns en risk att fostret kan påverkas av medicinen och därför måste alltid läkaren avgöra om behandling är lämplig.

Om du ammar ditt barn, ska du också rådfråga läkare, i alla fall om du tänker använda medicinen mer än bara tillfälligt. Medlet går över i din modersmjölk, men man tror inte att barnet skadas av det.

För säkerhets skull bör du dock diskutera detta med doktorn.

Andra läkemedel samtidigt

Att olika läkemedel kan påverka varandra vet du säkert.

En av dina mediciner kan förstärka effekten av en annan, men det kan också vara tvärtom att effekten försvagas om du tar en annan medicin samtidigt. I dessa fall kommer du alltså inte att få den bästa möjliga effekten av din medicin. Därför är det viktigt att du berättar för doktorn som skriver ut Betapred, vilka andra mediciner du använder.

Kanske behövs det en doseringsändring eller så kanske någon medicin behöver bytas ut för att alla ska fungera så bra som möjligt.

När du äter Betapred är det särskilt några läkemedel som kan påverka så att din dosering behöver ändras.

Det är följande läkemedel:

 • vissa mediciner mot epilepsi (de som innehåller fenobarbital, fenotyin eller karbamazepin)
 • läkemedel mot tuberkulos, som innehåller rifampicin

Om du tagit för mycket medicin

Om du fått i dig för mycket av en medicin ska du alltid kontakta vårdcentralen, läkare eller Giftinformationscentralen för att få råd.

De kan också bedöma om det är farligt, och om du behöver vård.