≡ Menu

Betapred cancer

Betapred kan i visa fall användas, i höga doser, som ett antiemetika.

Ett antiemetika är ett läkemedel som du kan få för att förhindra att du kräks och som minskar ditt illamående. Betapred kan allstå användas för att förhindra eller lindra illamående och kräkningar.

Detta är något som ibland utnyttjas i palliativ vård av cancersjuka.

Specifikt kan Betapred användas för att motverka och lindra biverkningarna av andra mediciner.

Betapred cancer och cellgifter

Speciella typer av cellgifter som används för att behandla cancer kan ge kraftigt biverkningar i form av illamående och kräkningar. De ges därför i princip alltid med någon form av antiemetika, till exempel Betapred.

Det används då för att tillfälligt bryta svåra fall av illamående.

Bara i undantags fall används Betapred på detta sätt under en längre tid. Detta för den övervägande risken att drabbas av Betapred biverkningar. I fallet Betapred cancer och palliativ vård får dock risken för biverkningar och den positiva effekten av Betapred vägas mot förväntad överlevnadstid.

Betapred cancer: mer information i kompendiet ”Palliativ vård Symtomlindringskompendium” från Södra Älvsborgs sjukhus, Anestesikliniken, Eva Thorberg, här.