≡ Menu

Betapred biverkningar

Om Betapred biverkningar.

Biverkningar av mediciner är alltid ett ämne som väcker frågor. Detta är kanske inte så konstigt eftersom du är mer eller mindre tvungen att ta mediciner som du inte vet hur de kommer att påverka dig och din kropp.

Betapred är en medicin som används för att dämpa inflammation och påverka ditt immunförsvar.

Du kan få denna medicin för att lindra dina symptom om du har astma, vid allergiska tillstånd eller om du får svåra reaktioner vid insektsstick. Det verksamma ämnet i medicinen heter betametason, och det ingår i gruppen som i dagligt tal kallas kortison. På fackspråk heter gruppen glukokortioider, men det är nog som kortison du känner ämnet.

Inga eller få Betapred biverkningar

Om du använder detta läkemedel under kort tid eller som en engångsbehandling, vilket är det vanligaste, är det inte troligt att du drabbas av några biverkningar av Betapred alls. Det enda som skulle kunna ge dig besvär då, är om du är allergisk mot någonting i medicinen.

Kanske detta beror på att medicinen fungerar på samma sätt som det kortisol som bildas i din kropp.

Dina binjurar bildar ämnet kortisol som sedan omvandlas till kortison.

Detta ämne har en kraftigt inflammationsdämpande effekt och påverkar också ditt immunförsvar. Det betyder alltså att denna medicin fungerar på precis samma sätt som ett ämne som helt naturligt bildas i din kropp. Det är med andra ord inget främmande medel som tillförs din kropp.

Biverkningar vid längre behandling

Om du däremot måste använda denna medicin under en längre tid kan du löpa risk att stöta på en del oönskade effekter av din medicin.

Biverkningar av en medicin brukar delas upp i grupper, efter hur vanliga de är. Man kan generellt säga att de vanliga biverkningarna är sådana som drabbar mer än en procent av de som använder läkemedlet. Mindre vanliga kallas de som drabbar mindre än en procent, och sällsynta är de biverkningar som drabbar färre än en promille av alla som använder medicinen. Alltså färre än en av tusen.

Biverkningar Betapred – de vanligaste

Om du tvingas till en längre tids behandling med detta kortisonpreparat finns det en del biverkningar du kan råka ut för.

Men, för att de räknas till ”vanliga” betyder inte det att du nödvändigtvis kommer att drabbas av dessa när du tar din medicin. Det är alltså fler än en procent som drabbas, men det säger också att det kanske är fler än nittio procent som inte drabbas.

De biverkningar av Betapred du löper störst risk att råka ut för är:

 • Din kropps infektionsförsvar kan hämmas
 • du kan få infektioner som till exempel tuberkulos
 • du kan få rubbningar i saltbalansen i din kropp
 • hämningar i binjurebarkfunktionen
 • cushingliknande symptom, det vill säga en omfördelning av fettet i kroppen, som kan ge det man kallar månansikte eller fettansamling på bålen.
 • du kan få förhöjt blodsocker
 • du kan drabbas av benskörhet
 • dina muskler kan försvagas
 • din hud kan bli tunnare
 • om du är barn kan din tillväxt hämmas

En rad biverkningar alltså, som räknas till de vanligare om du använder detta kortisonpreparat under en längre tid.

Mindre vanliga

De biverkningar som går in under kategorin mindre vanliga, det vill säga de som drabbar färre än en procent av alla de som tar Betapred är:

 • psykisk obalans
 • en ökad risk att råka ut för blodpropp
 • grumling av ögats lins och grön starr
 • skelettet kan påverkas

Detta är biverkningar du antagligen inte vill råka ut för, men de är tämligen sällsynta, så risken att du ska drabbas är inte så stor.

Sällsynta Betapred biverkningar

De mest sällsynta biverkningarna, som du alltså bara har en ytterst liten risk att få, är:

 • magsår
 • senbristningar
 • ökat tryck i huvudskålen

Dessa biverkningar drabbar alltså färre än en av tusen användare, så det ska till ett stort mått av otur om du ska råka ut för dessa.

Men eftersom risken ändå finns är det bra att känna till dem, så att du omedelbart kan inse vad de beror på om du känner av något av dessa symptom.

Om du skulle få en allergisk reaktion, som hudutslag eller kramp i dina luftrör, ska du omedelbart kontakta din läkare eller sjukhus. Det är då troligen konserveringsmedel i medicinen som ger dig dessa besvär.

Slut om Betapred biverkningar, läs mer om Betapred här.