≡ Menu

Betametason

Betametason är det verksamma ämnet i olika kortisonpreparat, och det är en glukokortikoid.

Det kan användas för att lindra inflammationer och man ger då substansen i hög dos och stoppar då uppbyggnaden av de prostaglandiner som ger de inflammatoriska symptomen.

Man använder bland annat detta ämne för att behandla patienter med ledgångsreumatism, då ofta genom injektioner i de drabbade lederna.

Förutom vid ledinflammationer kan det även hända att du behandlas med Betametason på grund av psoriasis eller andra hudbesvär, och substansen används även för att lindra kraftiga allergiska reaktioner.

Betapred innehåller Betametason

Det finns flera olika läkemedel som innehåller Betametason som aktiv substans.

Några av dessa är Celeston, Betnovat och Xamiol.

Den mest kända medicinen innehållande Betametason är dock Betapred, som används för behandling av både vuxna och barn.

Den här medicinen används bland annat för behandling av allergireaktioner, svåra astmabesvär och vid falsk krupp. Den kan ges i tablettform, ofta då efter att tabletterna har lösts upp i vatten, men den kan även ges i injektionsform, beroende på besvär och symptom.

Korttidsbehandling med Betapred ger sällan några biverkningar, vilket gör denna medicin till ett lämpligt alternativ när behandling mot exempelvis tillfälliga inflammationer behövs.

Undvik långvarig behandling med detta läkemedel

Oavsett vilken medicin du tar så brukar det vara bra att använda den under så kort period som möjligt, eftersom detta minskar risken att du drabbas av biverkningar.

Detta gäller även läkemedel som innehåller Betametason.

Patienter som går på korttidsbehandling eller som enbart får låg dos av Betametason drabbas sällan av några biverkningar alls, medan en långvarig behandling eller höga doser av medicinen kan ge biverkningar som försvagade muskler, benskörhet och magsår.

Barn som behandlas med Betametason under en längre tid kan drabbas av hämmad längdtillväxt.

Då bör du akta dig för Betametason

Betametason är i många fall en väldigt effektiv och bra substans, men det finns vissa personer som bör akta sig för den här substansen, eller åtminstone iaktta försiktighet.

Detta gäller bland annat personer som lider av benskörhet, diabetes, psykos, tuberkulos och hypertoni. Om du lider av något av dessa tillstånd bör du diskutera igenom behandlingen med den läkare som är ansvarig för behandlingen innan du låter behandlingen börja.

Se upp om du lider av:

  • benskörhet
  • diabetes
  • psykos
  • tuberkulos
  • hypertoni

Om du är gravid bör du vara extra noga med att diskutera behandling med din läkare eftersom läkemedel med Betametason bara bör ges till gravida under särskilda omständigheter. Risken att fostret ska födas med låg födelsevikt ökar hos patienter som tar Betametasonpreparat under graviditeten.

När det gäller amning så passerar detta läkemedel ut i mjölken, men man tror dock inte att detta ska påverka barnet som ammas.

Betametason kan ge biverkningar

Precis som alla läkemedel kan Betametason ge biverkningar.

Infektioner kan triggas igång på grund av substansen, och osteoporos och muskelatrofi hör också till de vanliga biverkningarna. Mindre vanliga är bland annat ögonsjukdomar som glaukom, samt aktivering av psykiska rubbningar. Bland de biverkningar som klassas som sällsynta hittar du bland annat allergiska reaktioner och hudreaktioner som till exempel allergisk dermatit.

Innan du börjar ta läkemedel som innehåller Betametason kan det vara bra att läsa bipacksedeln, så att du vet vilka biverkningar som kan uppstå, och vad du bör göra om du drabbas.