≡ Menu

Hur du använder klemastin

Om du lider av allergiska besvär är det ganska troligt att du har fått en medicin med klemastin mot dina besvär.

Klemastin är det verksamma ämnet i flera olika mediciner som används för att lindra allergiska besvär.

Ämnet är vad som kallas antihistamin, det vill säga det hjälper mot de histaminer som frigörs i din kropp då du kommer i kontakt med någonting som du är allergisk mot. Histamin är det som ger dig dina besvär. Det är de som sätter igång din rinnsnuva, eller ställer till klåda och annat elände. Då du tar en medicin med klemastin kommer detta ämne att blockera effekterna av histaminerna och därmed lindra dina besvär.

Klemastin är särskilt klådstillande och du kan få det mot exempelvis nässelutslag eller insektsstick.

Du kan också få medlet mot till exempelvis hösnuva eller Quincke´s ödem (en sorts allergisk svullnad som ofta sitter i ansikte, tunga och svalg).

Mediciner med klemastin

De mediciner som har klemastin som verksam substans heter antingen Tavegil eller Tavegyl.

Om du tänker på detta som ett förnamn så kan de ha olika efternamn. Detta beror på att det är flera olika tillverkare som gör mediciner med dessa två namn, och då kommer tillverkarens namn efter Tavegil eller Tavegyl.

Innan du använder klemastin

Innan du börjar använda läkemedel med klemastin bör du, om du lider av någon födoämnesallergi, kolla förpackningen för att se vad som ingår i din medicin. Om du får tabletter kan dessa innehålla laktos, och om du råkar vara överkänslig mot denna sockerart, kan du kanske be att få medicinen i annan form för att undvika reaktioner.

Om du lider av:

  • blåshalshinder
  • prostataförstoring
  • hinder i nedre magmunnen eller tolvfingertarmen
  • myastenia gravis (allvarlig muskelsvaghet)

bör du vara försiktig med läkemedel som har klemastin som det verksamma ämnet. Då ska du absolut rådgöra med din läkare innan du tar medicinen. Det bästa är naturligtvis om du berättar om eventuella besvär redan då du besöker din läkare för att få medicinen. Berätta alltid om du lider av andra sjukdomar och om du äter andra mediciner.

Detta kan vara mycket viktigt för doktorn att veta, eftersom det både kan påverka om du över huvud taget ska ha en viss medicin, och om du kanske behöver en annan dosering på grund av sjukdomar eller mediciner.

Undvik alkohol!

Då du behandlas med mediciner med klemastin ska du inte dricka alkohol.

Alkoholen kan nämligen förstärka effekten av din medicin, och den kan också göra att du löper större risk att drabbas av biverkningar av din medicin.

Om du behandlas under lång tid

Vanligast är att du får detta läkemedel under en kortare tid, men det finns också tillstånd som kan göra det nödvändigt att du tar medicinen under en längre tid. Då kan det tillkomma ett par oönskade effekter, som det kan vara bra för dig att känna till.

  • Ditt tårflöde kan minska, vilket kan ställa till problem om du brukar ha kontaktlinser
  • Du kan drabbas av muntorrhet. Detta kan öka din risk att få hål i tänderna, därför är det viktigt att du borstar tänderna noga med fluortandkräm två gånger om dagen.

Så tar du din medicin

Du bör alltid ta din medicin före måltid, för att du ska få den bästa möjliga effekten.

Du ska också alltid följa den dosering som din läkare bestämt. Troligast är att du ska ta din medicin två gånger om dagen, och då ska du ta den morgon och kväll.

Dosen sätter alltså din läkare, och den bestäms dels utifrån dina besvär, men också utifrån dig som person. Hur gammal du är inverkar på doseringen, och om du är barn brukar också vikten kunna vara med och avgöra.

Hur du ska ta din medicin beror på om du fått en oral lösning eller om du fått tabletter. När det gäller läkemedel med klemastin finns inga riktlinjer om hur du ska ta dina tabletter. Enklast är att svälja tabletten hel med lite vatten.

Lösningen doserar du med ett mått. Lösningen har en smak av citron och persika, vilket ska göra den godare, kanske framför allt för att den ska vara lättare att ge till barn.

Vanliga doser

Eftersom det är en receptbelagd medicin som du alltid får av läkare, behöver du kanske egentligen inte veta den vanliga doseringen. Du ska ju följa din läkares ordination. Men, det kan kanske ibland vara av värde att veta var de vanligaste doserna ligger.

Om du är vuxen brukar du oftast få dosen 1 tablett, eller 15- 20 ml oral lösning, två gånger dagligen (morgon och kväll)

Om du är barn, eller ska ge medicinen till ett barn, beror dosen på barnets ålder:

  • 6 till 12 år, ½ – 1 tablett, eller 15 ml lösning
  • 3 till 6 år, 10 ml lösning morgon och kväll
  • 1 till 3 år, 5 – 10 ml lösning morgon och kväll

De mindre barnen brukar behandlas med den orala klemastin lösningen.