≡ Menu

Klemastin 2018

Tillhör du de personer som lider sig igenom pollensäsongen med flera olika allergiska besvär?

Letar du efter ett läkemedel som kan tänkas lindra besvären rejält?

Då kan någon av de mediciner som innehåller verkningsämnet klemastin hjälpa. Till exempel Tavegyl.

Klemastin är ett antihistamin, vilket innebär att det dämpar effekten av histamin, som i sin tur är ett ämne som släpps fritt i kroppen vid allergiska reaktioner. Genom att blockera detta ämne blir också besvär som snuva, rinnande ögon och klåda betydligt lindrigare.

Ibland behövs kraftigare läkemedel än klemastin då kan din läkare rekommendera (som alternativ eller komplement) ett annat läkemedel som heter Betapred.

Viktigt att tänka efter i tid

Klemastin tabletter

Tabletter med klemastin från Novartis
(Tavegyl 1 mg)

Även om du är ivrig att bli av med dina allergibesvär är det viktigt att du tar reda på mer om olika läkemedel innan du tar något av dem.

Detta gäller även när du funderar på att ta läkemedel med klemastin, eftersom det finns många personer som inte bör ta detta läkemedel överhuvudtaget.

Det finns flera olika hälsotillstånd som gör att du bör prata med sjukvårdspersonal innan du börjar använda mediciner med klemastin som huvudämne. Om du till exempel lider av förstorad prostata, svår muskelsvaghet eller blåshalshinder bör du diskutera igenom medicineringen innan den påbörjas.

Kraftig varning i vissa lägen

I vissa situationer är det högst olämpligt att använda klemastin, oavsett om du diskuterat detta med läkare innan eller ej. Det allra viktigaste är naturligtvis att helt undvika detta läkemedel om du är allergisk mot klemastin.

Alkohol bör inte kombineras med klemastin. Detta beror dels på att reaktionsförmågan blir betydligt sämre av detta, och dels på att risken att drabbas av biverkningar ökar rejält om du kombinerar klemastin med alkoholförtäring. Under den tid du går på klemastinbehandling bör du alltså avstå från att dricka alkohol för att få den effekt som önskas av läkemedlet.

varningMer om vilka varningar som finns när det gäller klemastin kan du läsa här: Varningar.

Vanliga och ovanliga biverkningar

Så gott som varje läkemedel medför risk för ett antal biverkningar, så även läkemedel innehållande klemastin. Dåsighet och trötthet är vanliga biverkningar som drabbar fler än 1 av 100 personer som tar läkemedlet.

Några mindre vanliga biverkningar finns också, närmare bestämt:

  • Du kan känna dig illamående
  • Du kan få lättare huvudvärk
  • Du kan drabbas av yrsel

Uppjagat tillstånd och magsmärtor hör till de sällsynta biverkningar som drabbar färre än 1 av 1000 personer som tar medlet.

Mer om vilka biverkningar som kan uppstå och vad du bör göra om du drabbas finns att läsa på denna sida: Biverkningar.

Så tar du klemastin

Om du har använt andra mediciner tidigare kanske du är van vid stränga förhållningsregler kring hur du ska ta dina läkemedel. När det gäller klemastin har du ganska fria tyglar, men det finns några saker som du bör tänka på.

Du bör ta din medicin vid två tillfällen varje dag, morgon och kväll. Det är bra om du kan ta din medicin innan du äter, eftersom du på det sättet får bäst effekt.

Normal dos av klemastin är 1 tablett 2 gånger per dag, eller om du tar medlet som oral lösning 15-20 ml två gånger dagligen. Denna dos gäller om du är vuxen. Om du däremot ska ge medicinen till ditt barn kan andra doser gälla. Barn mellan 1-3 år brukar ges 5-10 ml två gånger per dag, medan något äldre barn mellan 3-6 år vanligtvis får 10 ml två gånger per dag. Barn mellan 6 och 12 år ges vanligen 15 ml två gånger per dag, men de kan även få medicinen i tablettform, vanligtvis då ½-1 tablett två gånger per dag.

Det kan vara bra att veta så mycket som möjligt om läkemedlet och hur det bör användas och därför kan det vara bra att läsa vidare på den här sidan för att lära dig mer om det läkemedel som du ska börja använda, eller kanske redan har börjat ta.

Mediciner som innehåller klemastin

Det finns olika läkemedel som innehåller klemastin, och den kanske mest kända är Tavegyl som ges till barn och vuxna mot olika allergier och olika allergiska symptom och besvär. Mer om detta läkemedel och hur det ska användas och vad du bör tänka på kan du läsa här. Där hittar du även information om olika biverkningar som kan tänkas uppstå vid kortvarig och långvarig användning av läkemedlet.

På dessa sidor får du även lära dig hur klemastin fungerar och hur den kan råda bot på dina allergiska besvär.